Imię i nazwisko: Endre MÁTÉ
Stopień: porucznik
Stowarzyszenie: wiceprzewodniczący
Znajomość języka polskiego: dobry 

Jestem dowódcą Legionu; mojego ojca matka pochodziła z Polski - była potonkiem uchodźców z 1863 roku - Języka polskiego nauczyłem się w osiemdziesiątych latach w budapesztańskiej Kulturze Polskiej. Od 1997 roku mam bliski kontakt z polonią na Węgrzech. Z prezesem Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszośi Polskiej na Węgrzech dr. Konradem Sutarskim założyliśmy Legion Wysockiego, którym kieruję i który zapisał się jako historyczna grupa reprezentacyjna polskości na Węgrzech. Jako dziennikarz w moich publikacjach i w reportarzach radiowych dużo razy zajmowałem się Polakami na Węgrzech. Przedstawiałem ich historię, kulturę i ludowe tradycje. Na wyborach mniejszości samorządowych z ufności obudańskich wyborców zostałem radnym. 


Imię i nazwisko: Emil Bogumil NAGY
Stopień: kapral
Stowarzyszenie: przewodniczący
Znajomość języka polskiego: bardzo dobry 

Imię i nazwisko: Jakub NAGY (Kuba)
Stopień: podporucznik
Znajomość języka polskiego: bardzo dobry 

Jestem zastępcą dowódcy Legionu. Latem 1986 roku urodziłem się w Budapeszcie. Mój ojciec jest Węgrem a moja matka jest Polką, tak więc z poslką kulturą mam związek od urodzenia. Od 2000 roku częścią mojego życia jest podrzymywanie tradycji żołnierkiej i pielęgnowanie polsko-węgierskiej przyjaźni. (Legion Wysockiego -› Wiosny Ludów - 1848/49 i Żołnierz Wrześniaz -› II. wojnA światowa). Udział i działalność traktuje jak prawie moją rodzinę. Obecnie studjuje na Katedrze Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu im. Petera Pazmanya w Piliscsabie i na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Od jesieni 2006 roku zostałem wiceprzewodnicząym samorządu mniejszości polskiej w III. dzielnicy Budapesztu. A ta funkcja jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do pracy nad pielęnacją i propagowaniem polskiej kultury na Węgrzech. 


Imię i nazwisko: Zsolt KANYORSZKY
Stopień: podporucznik
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 
Imię i nazwisko: Mihály CZAKÓ
Stopień: podporucznik
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 


Imię i nazwisko: Viktor TÓTH
Stopień: sierżant
Znajomość języka polskiego: tylko komendy Imię i nazwisko: Péter CSEH (Géza)
Stopień: sierżant
Znajomość języka polskiego: słaby - uczy się Imię i nazwisko: Tamás VÁROSI
Stopień: sierżant
Znajomość języka polskiego: bardzo dobry Imię i nazwisko: Gyula ACSÁDI (Acsi)
Stopień: kapral
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 
Imię i nazwisko: Gábor KÖVESDI
Stopień: kapral
Stowarzyszenie: sekretarz
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 

Imię i nazwisko: András FÖLDHÁZI
Stopień: starszy szeregowy
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 


Imię i nazwisko: Gábor KASSAI (Kass)
Stopień: starszy szeregowy
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 

Imię i nazwisko: Ferenc HEGEDŰS
Stopień: starszy szeregowy
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 


Imię i nazwisko: Péter FARKAS
Stopień: starszy szeregowy
Znajomość języka polskiego: tylko komendy Imię i nazwisko: Tamás TRZOSEK-SZABÓ
Stopień: szeregowy
Znajomość języka polskiego: bardzo dobry 

Imię i nazwisko: Karolina BERKECZ
                              markietanka
Znajomość języka polskiego: dobry 

Imię i nazwisko: Judit BERÉNYI
                              markietanka
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 
Imię i nazwisko: Sarolt Luca MÁRTONFFY
                              markietanka
Znajomość języka polskiego: tylko komendy 
Imię i nazwisko: Sándor CSEH
Stowarzyszenie: odpowiedzialność gospodarcza
Znajomość języka polskiego: nie zna 
Share
Zaloguj

Login

Username
Password
Remember Me

Zarejestruj

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email